Steigers & hoogwerkers


Verhuur van schaarhoogwerkers


Wij verhuren schaarhoogwerkers in de gehele regio Groningen en de kop van Drenthe.

Wij leveren dagelijks schaarhoogwerkers in o.a. Hoogezand - Sappemeer, Groningen, Leek, Veendam, Winschoten, Zuidlaren

Marco Verhuur is ook uw partner voor verkoop van ladders en trappen.

Verkoop Aluminium steigers

Custer steigers
Layher steigers

Verkoop ladders en trappen

Dirk's Ladders

Inspectie klimmaterialen

Marco Verhuur is volledig gecertificeerd voor het keuren van klimmaterialen.

Over ons


ONZE MISSIE:

Opdrachtgevers tegen een juiste prijs voorzien van veilige materialen en een ARBO-vriendelijke werkplek op hoogte.

ONZE KRACHT:

- Specialist op het gebied van aluminium steigers. - Advies voor het gebruik van de juiste hoogwerkers.

MARCO VERHUUR STAAT VOOR:

  • Kwaliteitsbeheersing op hoog niveau - Efficiëntie
  • Veilig- en betrouwbaarheid
  • Klantgerichtheid

Verkorte verhuurvoorwaarden

Op al onze transacties zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden, zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen, onder nummer 02333648, d.d. 01-01-2001. Deze worden op verzoek kosteloos toegezonden. - Alle prijzen zijn in Euro’s excl. btw, transport, montage en/of demontage en casco verzekering.
- De huurder dient zorg te dragen voor de verzekering. Een W.A. Casco verzekeringspolis kan worden afgesloten bij Marco Verhuur
BV. Casco verzekeringen hebben een eigen risico van € 1135,- per gebeurtenis. De verzekeringspremie is 6% van de huursom. - De huur vangt aan op het moment van verlaten van ons depot en eindigt na terugkeer op ons depot.
- Weekprijzen zijn gebaseerd op 5 werkdagen van 8 uur per dag.
- De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het aan hem verhuurde materieel en materiaal.
- Het gehuurde dient in dezelfde staat als meegekregen en schoongemaakt te worden teruggebracht, zo niet dan worden er repara- tie- en schoonmaakkosten in rekening gebracht.
- Het gehuurde materiaal en materieel dient altijd per telefoon of fax tijdig te worden afgemeld, accu machines zijn volgeladen en dieseltanks gevuld, het door ons te vervoeren materieel staat voor ons transport gereed.
- Eventuele prijs- en/of technische wijzigingen voorbehouden, alle voorgaande prijzen vervallen hiermee.

Mail of bel (0598) 394180